SAĞLIK - EMNİYET - ÇEVRE & KALİTE (SEÇ-K) POLİTİKASI

Özkanoğulları Geri Dönüşüm tesisinde tüm çalışmalar iş emniyeti, insan sağlığı ve çevre açısından her zaman ön planda tutulmakta, bu prensip doğrultusunda sürdürülebilir çözümlerle kaliteli hizmet anlayışına göre yürütülmektedir.
• “Sürdürülebilir çözümler İle atık geri kazanımına değer katan lider kuruluş olmak” hedefini benimseyen Özkanoğulları Geri Dönüşüm tüm süreçlerinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürün elde etmeyi.
• ISO 9001:2008 Kalite, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
• Üst Yönetim tarafından uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
• Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi, kuruluş adına çalışan herkesin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Çevre konularında sorumlu olunan yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının Özkanoğulları’nın faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri tanımlayıp bunları en aza indirmeyi,
• Bertaraf operasyonlarının emniyetli yapılmasının ve emniyetli çalışma çevresinin oluşturulmasının sağlanmasını,
• Çevre ve iş sağlığı açısından tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını, emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dahil olmak üzere tüm personelin Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim bilinçlerinin eğitimlerle sürekli geliştirilmesini,
• Atık temininden üretim ve bertaraf sürecine dek çevreye zarar vermekten kaçınmayı, tüm faaliyetler esnasında yaralanma ve hayat kaybının önlenmesini,
• İş güvenliği açısından emniyetli ve çevre dostu proseslerin yapılmasını, temiz çalışma ortamının sağlanmasını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb.), sıfır kirlilik prensibiyle çalışmayı,
• Arzu edilen kalite, çevre ve emniyet standartlarına ulaşarak ve bunların devamlılığını sağlayarak şirket hedeflerinin tamamlanmasını,
• Firmada, zorla çalıştırma yapmamayı, Çalışmaların gönüllülük esasına dayanmasını,
• Firmada çocuk işçi çalıştırmamayı, genç çalışanların yerel kanunda öngörülen düzende çalıştırılmasını,
• Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamayı, Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşmayı, ayrımcı olmamayı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
• Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermeyi, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destek vermeyi,
• Çalışma saatleri konusunda yasalara ve endüstriyel standartlara uymayı,
• Çevreyi koruma ve geliştirmenin önemine inanmayı, Sosyal sorumluluk anlayışımızın gereği olarak, faaliyette bulunduğumuz ülkenin kanunlarına, geleneklerine uygun şekilde davranmayı ve toplumların gelişmesine katkıda bulunmayı ve bu doğrultuda sosyal faaliyetler göstermeyi,
• Çalışmalarımızı, iş etiğine uyarak, kanuni, ahlaki yollarla paydaş haklarına saygılı ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı olarak gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayacak şekilde yürütmeyi
Taahhüt etmektedir,
Özkanoğulları Geri Dönüşüm’de yönetim dâhil tüm çalışanlar; kalitenin işçi sağlığı ve çevre güvenliğinin kişisel başarılarla değil, herkesin katılımıyla gerçekleştirileceğinin ve bir yaşam biçimi olduğunun bilincindedir.