ÇEVRE VE KALİTE

Şirketlerimizin faaliyetlerinden ortaya çıkabilecek tüm çevresel kirliliklere karşı önlemler almak en önemli öncelik ve hedeflerimizdendir,

Bu maksatla; Tüm tesislerimiz de üretim sahamız içinde oluşması muhtemel toz ve koku problemlerine karşı havalandırma ve filtreleme sistemimiz aktif ve 24 saat çalışır haldedir, Bumerang tesisimizden kaynaklanan hava emisyonumuz için hem toz tutucu, hem koku giderici sistemlerimiz mevcut olmakla beraber sisteme sulu yıkama sistemi ayrıca ilave edilmiştir.

Tesislerimizden kaynaklanan atık sularımız Türkiye’ nin sayılı tesisleri arasında yer alan ve yaklaşık 2000 firmanın atık sularının arıtımını gerçekleştiren Arı arıtma firmamızın Kovan işletmesinde arıtılmaktadır.

Çevre Politikamız

İnsan sağlığı, teknik emniyet ve çevresel açıdan her zaman ön planda tutmakta, bu prensip doğrultusunda sürdürülebilir çözümler yürütmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğini de yasal zorunlulukların ötesinde faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

Amacımız; Çevre ve iş sağlığı açısından tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını, emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dâhil olmak üzere tüm personelin Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim bilinçlerinin eğitimlerle sürekli geliştirilmesini, Atık temininden üretim ve bertaraf sürecine dek çevreye zarar vermekten kaçınmayı, tüm faaliyetler esnasında yaralanma ve hayat kaybının önlenmesini, temiz çalışma ortamının sağlanmasını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb.), sıfır kirlilik prensibiyle çalışmayı sağlamaktır.

Bu felsefeyi yaşama geçirirken, gücümüzü çalışanlarımızdan ve yönetim kademelerimizden tam katılım ile almaktayız.

Şirketlerimizde tüm çalışmalarımız; insan sağlığı, teknik emniyet ve çevre faktörünün ön planda tutulmasıyla ve bu prensipler doğrultusunda sürdürülebilir çözümler ile yürütülmektedir.

Kalite Politikamız

Firmalarımız, süreçlerinin tümünde sürdürülebilir yöntemlerle kaliteyi her birimimizde olabilecek en yüksek standartlarda sağlamayı hedeflemektedir,

Breau Veritas'dan alınan ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile süreçlerin bütünü takip etmekte ve bu kalite standartlarının arttırılması yönünde de ar-ge çalışmaları yapmaktadır,

Belgelerimizi incelemek için tıklayınız.