Katı Atık Tesisi Bertaraf İşlemleri 

Evsel atıkların, ve benzeri endüstriyel atıklar, kurutulmuş arıtma tesisi çamuru ve arıtma çamurları , üretici tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler'dir. 

Bu sektörde 1992'den beri Faliyet göstertiğimiz Katı atık bertarafı hizmetlerimiz.
Teknolojik sistemler ile beraberinde, Yenilikçi Adımlar Attık.
 GPS    Danışmanlık    Alındı belgesi/Tutanak    Atık Sahası Kasa temini  

 

Türkiye’ nin Atık Taşıma Sektöründe Lisanslı Katı atık bertarafı hizmeti olan firmamız, Dinamik ve kurallara uyan şoförlerimiz ile atık yönetiminde en önemli birimlerden biri olan nakliye alanında da iddialıdır.

 Araç filomuz çeşitliliğimiz ve farklı istinaf hadlerindeki kasa tiplerimizle hem müşterilerimizin atıklarına göre nakliye taleplerini karşılamakta atıkların emniyetli bir şekilde tesisimize ulaştırılmasını sağlamaktayız.

Kasa kiralama hizmetimiz ile firmalarımızın atık sahalarındaki görsel kirliliğini önlemekte ve yükleme işleminin daha kolay ve kısa sürede yapılmasını sağlamaktayız.

Aynı zamanda müşterilerimizin atık sahaları temiz kalmaktadır.

Uydu takip sistemi ile takip edilen araçlarımızın öncelikli hedefi her zaman çevre ve iş güvenliğidir.

 

Evsel ve Katı atık 

 • Endüstriyel atık
 • Tarımsal ve bahçe atıkları
 • İnşaat ve yıkıntı atıkları
 • Büyük atıklar
 • Evsel atıklar
 • Hafriyat atığı
 • Ticari atık
 • Kül ve Cüruf
 • Pazar atığı

Her türlü arıtma çamurlarının

 • Biriktirilmesi
 • Toplanması
 • Yüklenmesi
 • Taşınması 
 • Bertarafı

Arıtma tesisi çamurları katı atıklar 

 • Arıtma ön çamuru
 • Ham çamur (taze çamur)
 • Çürültülmüş çamur
 • Döküm kumları
 • Fosfat çöktürme ünistesinden gelen çamur
 • ve diğer katı atıklarınız.
Tüm Bertaraf işlemleri tamamlandıktan sonra, güvenli bertaraf prosedürlerinin ve Bertarafa uygun olduğuna dair kanıt olarak size bir Bertaraf Belgesi/tutanağı verilir. Katı atık bertarafı hizmetlerinin tamamlanması talimatı verilen iş emri numarasının detaylarını, Bertaraf edilen atıkların detaylarını, bertaraf tarihini ve talep eden detaylarını içerecektir.