Atıkların ek yakıt olarak verimli bir şekilde kullanılabilmesi için nispeten homojenize yapıda olması önem taşımaktadır. Bu sebeple, atıklar fiziksel olarak işlenmekte ve bu işlemler sonucunda "Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) - Refuse Derived Fuel (RDF)" olarak kullanılmaktadır.

Atıktan türetilmiş yakıt kullanımı ile atık yönetimi, çevre ve enerji sektöründe gün geçtikçe artan katkılar sağlanılmaktadır.

Alternatif yakıt kullanımının, çevre ve insan sağlığı açısımdan önemli faydaları bulunmaktadır. Atıkların ek yakıt olarak değerlendirilmesi ile hem sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturulmakta, hem de çevreye doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olan atıkların uygun şekilde imhası sağlanmaktadır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt kullanımı sayesinde, yakıt olarak kullanılan doğal kaynakların kullanımı azaltılmaktadır.Atıkların işlenerek stabil kalorifik değerde Atıktan Türetilmiş Yakıt elde edilmesiyle birlikte, birincil yakıt olan doğal kaynaklar ve madenlerin kullanımında azaltıma gidilmektedir. Doğal kaynakların kullanımında azaltıma gidilmesi doğal güzelliklerin, coğrafi özelliklerin korunması gibi çevresel açıdan önemli faydalar sağlamakta ve ekonomik değerlerin korunması açısından da önem kazanmaktadır. İşlenilen her atık kalorifik değeri eşliğinde fosil yakıt azaltımını sağlayarak yeni atık oluşumu ve kaynak kullanımını da engellemektedir.

Atıktan Türetilmiş Yakıtların yakılarak enerji elde edilmesi ile, bu atıkların diğer şekillerde yönetilmesi esasında oluşacak olan su kirliliği engellenmiş olmaktadır.